Logo Ministerstwo ROzwoju Polska
Prezentacje
2009-12-10

DOKUMENTY

Program Konferencji
Format: pdf, Rozmiar: 155.21kb, Data dodania:2009-12-10 20:21:13.
Jerzy Majka_ Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych_Wstęp do CLP.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 237.89kb, Data dodania:2009-12-10 20:22:18.
Andrzej Krześlak_Instytut Chemii Przemysłowej_Harmonogram wdrożenia CLP. Nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania - czy tylko dodatkowe koszty.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 3024.82kb, Data dodania:2009-12-10 20:25:25.
Michal Andrijewski_Biuro ds Substancji i Preparatów Chemicznych_Propozycje zmian krajowych aktów prawnych w związku z wejściem w życie rozporządzenia CLP.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 245.52kb, Data dodania:2009-12-10 20:31:51.
Paweł Skiba_POCH S.A._Praktyczne rozważania nad CLP.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 554.92kb, Data dodania:2009-12-10 20:29:37.
Jędrzej Witkowski_ Biuro ds Substancji i Preparatów Chemicznych Reklasyfikacja i klasyfikacja oraz oznakowanie w kontekście zagrożeń fizycznych.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 720.73kb, Data dodania:2009-12-10 20:23:27.
Mariusz Godala, Andrzej Kalski_ Biuro ds Substancji i Preparatów Chemicznych Reklasyfikacja i klasyfikacja oraz oznakowanie w kontekście zagrożeń toksykologicznych.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 298.23kb, Data dodania:2009-12-10 20:26:52.
Andrzej Kalski_Biuro ds Substancji i preparatów Chemicznych_Reklasyfikacja i klasyfikacja oraz oznakowanie w kontekście zagrożeń ekotoksykologicznych.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 283.62kb, Data dodania:2009-12-10 20:28:01.
Marcela Palczewska-Tulińska_Instytut Chemii Przemysłowej_Karty charakterystyki – ewolucja czy rewolucja.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 1594.94kb, Data dodania:2009-12-10 20:30:52.