Logo Ministerstwo ROzwoju Polska
Poradniki
2014-10-28

DOKUMENTY

Poradnik dla dalszych użytkowników_aktualizacja
Format: pdf, Rozmiar: 1730.85kb, Data dodania:2014-10-29 15:45:32.
Poradnik dotyczący opracowywania kart charakterystyki_pl.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 1589.45kb, Data dodania:2014-02-21 22:35:00.
Poradnik w pigułce_dalsi użytkownicy.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 350.74kb, Data dodania:2013-12-18 19:21:10.
Poradnik w pigułce - Karty charakterystyki
Format: pdf, Rozmiar: 286.07kb, Data dodania:2013-12-18 19:22:22.
Poradnik na temat monomerów i polimerów
Format: pdf, Rozmiar: 478.91kb, Data dodania:2012-08-27 18:33:49.
Co to jest "Letter of Access".pdf
Format: pdf, Rozmiar: 168.34kb, Data dodania:2010-03-02 19:43:06.
Wytyczne dotyczące elementów i procedur określonych w nowym rozporządzeniu (WE) nr 1272_2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin_ECHA_tekst polski.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 1548.54kb, Data dodania:2009-12-08 16:39:47.
Projekt Poradnika do ZAŁĄCZNIKA V 2009_wersja polska przygotowana_w_Punkcie_konsultacyjnym.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 507.57kb, Data dodania:2009-11-30 21:20:09.
Rozdział R_12_ZASTOSOWANIE SYSTEMU DESKRYPTORÓW.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 342.18kb, Data dodania:2009-11-22 17:00:17.
Skrócony Poradnik dotyczący substancji w wyrobach_wersja polska_ECHA.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 423.13kb, Data dodania:2009-10-19 10:44:35.
Skrócony Poradnik dotyczący rejestracji_wersja polska_ECHA.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 452.51kb, Data dodania:2009-10-19 10:43:26.
Dalsi Użytkownicy_jak i kiedy informować dostawców o kierunkach zastosowania substancji_Tekst opracowany na podstawie REACH Fact Sheet.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 95.69kb, Data dodania:2009-10-16 10:30:01.
Poradnik dla dalszych użytkowników_ECHA_wersja polska.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 1834.18kb, Data dodania:2009-09-23 21:24:25.
Wskazówki dotyczące wymagań informacyjnych_Rozdział R.12_ System deskryptorów dla_zastosowań_ECHA_polski.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 419.41kb, Data dodania:2009-09-21 14:13:08.
Wskazówki dotyczące wymagań informacyjnych_Część D_Scenariusze Narażenia_ECHA_tekst_polski.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 926.57kb, Data dodania:2009-09-21 14:11:12.
Wskazówki dotyczące wymagań informacyjnych_Część A_Wprowadzenie_ECHA_tekst_polski.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 700.57kb, Data dodania:2009-09-21 14:08:27.
Wskazówki dotyczące substancji w wyrobach_ECHA_tekst polski.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 2420.66kb, Data dodania:2009-09-21 14:04:53.
Poradnik Substancje w wyrobach
Format: pdf, Rozmiar: 14134.51kb, Data dodania:2009-01-05 14:16:07.
Poradnik Prace badawczo-rozwojowe
Format: pdf, Rozmiar: 1628.93kb, Data dodania:2009-01-05 14:20:33.
Poradnik Identyfikacja substancji
Format: pdf, Rozmiar: 6305.46kb, Data dodania:2009-01-05 14:38:53.
Wykaz terminów - wyciąg z Rozdziału R_20 Wytycznych dotyczacych wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa chemicznego
Format: pdf, Rozmiar: 242.73kb, Data dodania:2009-04-05 17:57:57.
Deskryptory kategorii uwalniania do środowiska_Rozdział_R_16_Wytycznych dotyczących wymagań informacyjnych i oceny bezpieczeństwa_a.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 78.06kb, Data dodania:2009-06-10 11:00:59.
Standardowe formaty scenariuszy narażenia
Format: pdf, Rozmiar: 268.53kb, Data dodania:2009-07-24 09:47:09.
Poradnik dotyczący rejestracji substancji opracowany przez ECHA_wersja polska_sierpień_2009.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 2315.16kb, Data dodania:2009-09-03 12:05:49.
Poradnik dla dalszych użytkowników_2014
Format: pdf, Rozmiar: 2241.81kb, Data dodania:2014-08-11 19:35:36.
Poradnik dla wyłącznych przedstawicieli
Format: pdf, Rozmiar: 1888.83kb, Data dodania:2014-08-11 19:37:10.
Poradnik dotyczący opracowywania Kart charakterystyki
Format: pdf, Rozmiar: 1589.45kb, Data dodania:2014-08-11 19:44:02.