Logo Ministerstwo ROzwoju Polska
Wybrane obowiązujace akty prawne
2014-08-10

PODSTRONY

Lista substancji z klasyfikacją i oznakowaniem
Data aktualizacji: 2008-07-25.

DOKUMENTY

Ustawa o substancjach_tekst jednolity
Format: pdf, Rozmiar: 943.49kb, Data dodania:2015-11-21 15:58:47.
NDS_2014
Format: pdf, Rozmiar: 1640.18kb, Data dodania:2014-08-11 19:34:03.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie ograniczeń
Format: pdf, Rozmiar: 534.49kb, Data dodania:2014-08-11 21:58:56.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich mieszanin.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 1697.28kb, Data dodania:2012-09-14 22:45:45.
Rozporządzenie MZ z 22_05_2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 197.43kb, Data dodania:2012-08-20 23:25:38.
Rozporządzenie MZ z 11_06_2012 r. w sprawiezamknięć przed otwarciem przez dzieci.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 287.59kb, Data dodania:2012-08-20 23:26:46.
Rozporządzenie MZ z 20_04_2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 983.36kb, Data dodania:2012-08-20 23:28:49.
Rozporządzenie MZ z 04_04_2012 r. w sprawie pobierania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów przez PIS.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 356.11kb, Data dodania:2012-08-20 23:29:43.
Rozporządzenie MZ z 12_03_2012 r. w sprawie wycofania substancji chemicznej, jej mieszaniny lub wyrobu z obrotu.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 185.45kb, Data dodania:2012-08-20 23:30:44.
Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 2015.27kb, Data dodania:2012-08-20 23:41:30.
Rozporządzenie MZ z 02_02_2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 121.18kb, Data dodania:2012-08-20 23:31:48.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 kwietnia 2011 w sprawie lotnych związków organicznych.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 70.12kb, Data dodania:2011-05-12 10:10:44.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 kwietnia 2011 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 5087.56kb, Data dodania:2011-05-12 10:11:59.
USTAWA o ODPADACH_tekst jednolity
Format: pdf, Rozmiar: 270.36kb, Data dodania:2010-10-06 13:11:20.
Rozp 648 2004 Detergenty
Format: pdf, Rozmiar: 449.8kb, Data dodania:2008-07-25 11:56:46.
Rozporządzenie lotne związki organiczne 2007
Format: pdf, Rozmiar: 280.9kb, Data dodania:2008-07-25 12:01:16.
Ustawa odpady
Format: pdf, Rozmiar: 2179.65kb, Data dodania:2008-07-25 12:06:04.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla wyrobów aerozolowych.pdf
Format: pdf, Rozmiar: 977.5kb, Data dodania:2009-11-10 22:02:39.